MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Parašė   
Ketvirtadienis, 26 Sausis 2012 11:24

KOMISIJOS PASKIRTIS – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

  • individualizavimo;
  • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;
  • vaiko interesų ir gerovės pirmumo;
  • bendradarbiavimo;
  • nediskriminavimo;
  • konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

Laimutė Ratkevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Nijolė Gimžauskienė - socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Kristina Saprykina - gimnazijos skyriaus vedėja;
Violeta Gedminaitė - metodininkė;
Gintautas Dervinis - praktinio mokymo vadovas;
Irena Stefanovič - bendrabučio vyresnioji auklėtoja;
Ieva Kasickienė - centro bendrabučio valdytoja;
Ramunė Selickaitė - geografijos mokytoja metodininkė, Vg-15/Mg-15 grupės vadovė;

Lidija Manuškina - etikos mokytoja metodininkė.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Atnaujinta Penktadienis, 16 Kovas 2018 14:23