MOODLE
VIDEO
DIENYNAS

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pagrindinis

Metodinės grupės
Pirmadienis, 05 Sausis 2009 16:11
VIDURINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ . Vidurinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Rasa Palunkiškytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
PROFESINIO MOKYMO METODINĖ GRUPĖ . Profesinio mokymo metodinės grupės pirmininikas  – Konstantin Žilin, kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijos mokytojas metodininkas.
METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tobulinti ugdymo procesą ir siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
METODINIŲ GRUPIŲ FUNKCIJOS
•  Teikti siūlymus nustatatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus centre.
•  Koordinuoti mokytojų metodinę veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.
•  Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus.
•  Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis.
METODINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI:
•  inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
•  skleisti metodines ir dalykines naujoves;
•  dalintis gerąja metodine darbo patirtimi ir ją skatinti;
•  gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas);
•  vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla);
•  aptarti - svarstyti dalykų ir neformalaus ugdymo metinių ilgalaikių ir trumpalaikių planų struktūras. Atnaujinta Antradienis, 30 Rugsėjis 2014 07:57