MOODLE
VIDEO
DIENYNAS

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pagrindinis

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės
Pirmadienis, 05 Sausis 2009 16:42
Mokiniui už Centro vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus, savo pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtus veiksmus, nesąžiningumą mokymosi pasiekimų patikrinimo ir egzaminų metu Centro direktoriaus įsakymu gali būti taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, papeikimas, stipendijos mokėjimo sustabdymas arba nutraukimas, pašalinimas iš Centro, kitos įstatymų ir galiojančių tvarkų nustatytos poveikio priemonės;
  • mokinių ugdymo problemos yra sprendžiamos grupių vadovų iniciatyva pokalbiuose su tėvais, tėvų susirinkimuose, Vaiko gerovės komisijoje.
  • mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs tris pamokas per mėnesį, grupės vadovo teikimu gali būti svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.
  • už sugadintą arba sunaikintą Centro turtą atlyginti materialinę žalą įstatymų numatyta tvarka.
Atnaujinta Penktadienis, 28 Rugpjūtis 2015 14:35