Modulinės profesinio mokymo programos

Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

Tęstiniame profesiniame mokyme 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

Tęstinio profesinio mokymo modulinių programų aprašai: 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas

Elektrikas

Metalo apdirbimo staklininkas

Šaltkalvis remontininkas

Suvirintojas

Jaunesnysis JAVA programuotojas

Kompiuterinės įrangos derintojas

Žiniatinklio programuotojas

Apskaitininkas ir kasininkas

Slaugytojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Virėjas

Vizualinės reklamos gamintojas