Naujienos

Kviečiame mokytis!

2019-08-08

Rugpjūčio 8 d. prasideda papildomas priėmimas į Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą 
per bendrojo priėmimo sistemą LAMA BPO (http://profesinis.lamabpo.lt/).
ASMENIS, BAIGUSIUS 12 KLASIŲ
ARBA
SIEKIANTIEMS ĮGYTI ANTRĄ KVALIFIKACIJĄ, kviečiame mokytis šių profesijų:
GIMNAZIJOS SKYRIUJE kviečiame mokytis mokinius:
BAIGUSIUS 8, 9 klases pagal pagrindinio ugdymo programą;
BAIGUSIUS 10 KLASIŲ pagal vidurinio ugdymo programą ir profesinio mokymo programas:

Dokumentų priėmimas ir konsultavimas:

  į 9 ir 10 klases – nuo 2019-06-03 iki 2019-08-30;

  į 11 klasę (per LamaBpo IS) ir į pirminį ir tęstinį profesinį mokymą

  papildomas priėmimas (per LamaBpo IS) –

    nuo 2019-08-08 iki 2019-08-26.