Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Pagrindinis priėmimas:
 • 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d. 
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. liepos 30 d.  –  rugpjūčio 1 d. 
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Papildomas priėmimas:

 • 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.