PRIĖMIMAS Į 3-Ą (11) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASĘ

Į  3-ą (11) gimnazijos skyriaus klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, bei siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Profesinio mokymo programos:

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos profesinio mokymo programos dalykų.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Pagrindiniai 2019 m. priėmimo terminai:

Pagrindinis priėmimas:

 • 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d. 
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. liepos 30 d.  –  rugpjūčio 1 d. 
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Papildomas priėmimas:

 • 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.