Priėmimas

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Pagrindinis priėmimas:
 • 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d. 
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. liepos 30 d.  –  rugpjūčio 1 d. 
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Papildomas priėmimas:

 • 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.