Šaltkalvis remontininkas

Šaltkalvio remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą šaltkalvį remontininką, gebantį gaminti bei montuojti įvairias konstrukcijas statybos pramonėje, inžinerinius tinklus, atlikti šaltkalvio remontininko darbus kituose ūkio ir aptarnavimo sektoriuose, gaminant, montuojant ir remontuojant įvairius įrenginius.

Aprašymas

Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Mokymo moduliai sudaryti, atsižvelgiant į gamybinių įmonių interesus.

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Pasirengti atlikti konkrečius šaltkalvio remontininko darbus;
2. Atlikti šaltkalvio matavimus, plokštuminius ir erdvinius žymėjimus;
3. Atlikti metalo kirtimo darbus;
4. Atlikti metalo pjovimo darbus;
5. Atlikti metalo lenkimo ir valcavimo darbus;
6. Atlikti metalo tiesinimo darbus;
7. Atlikti metalo dildymo ir drožimo darbus;
8. Atlikti metalo gręžimo, gremžimo, gilinimo ir plėtimo darbus;
9. Atlikti sriegių sriegimo operacijas;
10. Atlikti detalių kniedijimo darbus.
11. Išardyti įrenginius ir juos defektuoti;
12. Atlikti metalo pjovimo, tekinimo, frezavimo ir gręžimo bei sriegimo staklėmis darbus.

Baigę galėsite dirbti
Įgiję šaltkalvio remontininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti šaltkalvio remontininko darbus statybos pramonėje, energetikos sektoriuje bei kituose ūkio ir aptarnavimo sektoriuose.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: T43071501
Suteikiama kvalifikacija: šaltkalvis remontininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 3 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos