Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinis profesinis mokymas:

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami tik Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Pagrindinis priėmimas:

 • 2020 gegužės 20 d. - rugpjūčio 04 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2020 m. rugpjūčio 10 d. - rugpjūčio 11 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam(siunčiama el. paštu)
 • 2020 m. rugpjūčio 12 d. - 2020 rugpjūčio 14 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Antrasis papildomas priėmimas:

 • 2020 m. rugpjūčio 15 d. - rugpjūčio 26 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2020 m. rugpjūčio 27 d. - rugpjūčio 28 d.
                 Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (siunčiama el.paštu).
 • 2020 m. rugpjūčio 31 d. - 2020 rugsėjo 01 d.

                          Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 693) 96691, (8 687) 29886.