Tęstinis profesinis mokymas

Tęstinis profesinis mokymas:

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami tik Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

2019 m. priėmimo į profesinio mokymo programas terminai:
Pagrindinis priėmimas I etapas:
 • 2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d. 
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. liepos 30 d.  –  rugpjūčio 1 d. 
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Papildomas priėmimas:

 • 2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam.
 • 2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.