2% parama Visagino TVPMC

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras yra paramos gavėjas. Jūs galite 2% sumokėto pajamų mokesčio pervesti mūsų centrui ir taip prisidėti prie mokymo bazės stiprinimo.
Mūsų rekvizitai: 
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, įstaigos kodas 190977915 
 
Paramą pervesti galima tokiais būdais (tai reikėtų atlikti iki š. m. gegužės 1 dienos) :

1. elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą". Galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu.

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą FR0152 4 versija galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas"

3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą FR0152 4 versija galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Kilus klausimams, rašykite ana@vpm.lt