Priėmimas į elektriko profesinio mokymo programą pameistrystės forma kartu su Harju Elekter

KVIEČIAME MOKYTIS PAMEISTRYSTĖS mokymo(si) forma ir įgyti

ELEKTRIKO KVALIFIKACIJĄ LTKS IV LYGIS (Europos KS IV LYGIS)

Kompetencijos:

Elektrotechnika ir elektronika
Elektros įrenginių eksploatavimas
Žemos įtampos įrenginių instaliavimas, montavimas ir eksploatavimas
Skirstomojo tinklo elektros įrenginių įrengimas ir eksploatavimas
Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimas ir eksploatavimas

Stojimas - nuo 2023 m. birželio 1 d. per LAMA BPO sistemą
https://profesinis.lamabpo.lt/

Mokymo(si) trukmė - 1 mokslo metai
Įeitis į programą  vidurinis išsilavinimas

KREIPKIS
VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
Tel. +370 683 78 599
El.paštas priemimas@vpm.lt
D.U.K. vpm.lt/kreipkis