Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose informacijos ir ryšio technologijas, bei teikti kompiuterių derinimo ir priežiūros paslaugas.

Aprašymas

Būsimieji kompiuterinės įrangos derintojai mokomi kompiuterių ir periferinių įrenginių sandaros, elektrotechnikos, programinės įrangos ir programavimo pagrindų, darbo su elektroniniais matavimo, testavimo ir derinimo prietaisais, papildomų naujų įrenginių instaliavimo ir priežiūros, interneto ir elektroninio pašto naudojimo, kompiuterių ir jų periferinių įrenginių taisymo, priežiūros ir reguliavimo, tinklo ir ryšio priemonių, biuro elektroninės įrangos, elektroninių mazgų, blokų, mechanizmų gedimų nustatymo ir šalinimo, kompiuterio tobulinimo operacijų ir kt. 

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas;
  2. Parinkti, naudotis ir išmanyti kompiuterių derintojams skirtas programas;
  3. Išmanyti kompiuterio aparatinės dalies struktūrą, parametrus ir veikimo principus;
  4. Išmanyti kompiuterio periferinių įrenginių struktūrą, parametrus ir veikimo principus;
  5. Projektuoti kompiuterinį tinklą;
  6. Išmanyti kompiuterinį tinklą, jo funkcionavimą ir užtikrinti saugumą;
  7. Atlikti IT sistemų derinimo darbus;
  8. Atlikti IT sistemų remonto darbus.
Baigę galėsite dirbti

Įgiję kompiuterinės įrangos derintojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti jaunesniojo inžinieriaus, IT gamybos asistento, jaunesniojo tinklų administratoriaus, IT garantinio ir pogarantinio remonto specialistu, teikti konsultavimo, informacijos apdorojimo ir kompiuterių derinimo, programų diegimo bei priežiūros paslaugas.

Įgijęs šią kvalifikaciją asmuo gali dirbti tiek privačiame, tiek ir viešajame sektoriuje, teikti specifines IT paslaugas arba atlikti bendro pobūdžio aptarnavimo darbus. Kompiuterinės įrangos derintojas gali dirbti ne tik prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdydamas jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, bet ir savarankiškai.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: M43061103
Suteikiama kvalifikacija: kompiuterinės įrangos derintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: M44061112
Suteikiama kvalifikacija: kompiuterinės įrangos derintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.