Naujienos

KVIEČIAME MOKYTIS 2023 (ŽIEMOS PRIĖMIMAS)

2023-02-12

KVIEČIAME MOKYTIS 2023 (ŽIEMOS PRIĖMIMAS)

Prasidėjo pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)  į Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrą per bendrojo priėmimo sistemą LAMA BPO (http://profesinis.lamabpo.lt/). 
Kviečiame mokytis pagal šias pirminio ir tęstinio profesinio mokymo modulines programas ir įgyti profesinę kvalifikaciją (mokymosi trukmė nuo 0,5 iki 1 metų):
 MECHATRONIKAS
ELEKTRIKAS
SUVIRINTOJAS
MAKETUOTOJAS
APSKAITININKAS
VIRĖJAS
PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS

Puiki galimybė derinti mokslą ir darbą arba mokytis pameistrystės mokymosi forma. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami per http://profesinis.lamabpo.lt nuo 2023 m. vasario 01 d. iki vasario 12 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. 8 683 80 853, 8 608 30 545, (8 386) 32 069 
ir el. paštu priemimas2023@vpm.lt

PAGRINDINIAI 2023 M. ŽIEMOS PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-02-01
iki 2023-02-12
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2023-02-01
iki 2023-02-08
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-02-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-02-15 iki 2023-02-17

 Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: (8 683) 80 853, (8 608) 30 545.