Mokinių taryba

       

Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

        Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją).Mokinių tarybos sudėtis

Mokinių tarybos pirmininkė - Rugilė Trubilaitė (Fg-18)

Pirmininko pavaduotoja - Akvilė Vainauskaitė (Rg-18)

Sekretorė -  Ana Iljina(Fg-18)

Nariai:

1. Ibragimov Dmitrij             (2B)

2. Ramanauskaitė Akvilė     (Fg-18)

3. Zvicevičiūtė Auksė          (Svg-18)

4. Semionova Simona         (Rg-18)

5. Šablinskaitė Eglė             (Rg-18)

6. Kardelis Eimantas            (SVg-18)

7. Mažvilaitė Akvilė              (Rg-18)

8. Pimpytė Gabrielė             (Fg-18)

9. Volkova Arina                   (2B)

10. Grigorjeva Anastasija     (1A)