Metalo apdirbimo staklių operatorius

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam metalo apdirbimo staklių operatoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai nustatyti detalių gamybos procesą ir jį vykdyti metalo mechaninio apdirbimo įrenginiais, atlikti įrenginių mechatroninių sistemų kasdienę priežiūrą ir sudaryti valdymo programas, savarankiškai planuoti ir vykdyti įrenginio gamybos operacijas.Aprašymas

Metalo apdirbimo staklių operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Naudotis detalių gamybos ir apdirbimo technine dokumentacija ir informacija;
  2. Parengti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) stakles darbui;
  3. Atlikti apdirbimo operacijas CNC staklėmis;
  4. Prižiūrėti programinio valdymo įrenginius;
  5. Rengti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklių valdymo programas;
  6. Formuoti įrenginio gamybos operacijų eiliškumą;
  7. Organizuoti gaminamų detalių matavimą;
  8. Naudoti informacinių technologijų priemones įrenginio gamybos proceso stebėjimui.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs metalo apdirbimo staklių operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti apdirbamosios pramonės įmonėse.

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus tipinės darbo sąlygos: dirbama gamybinėse patalpose.

Metalo apdirbimo staklių operatoriaus tipinės darbo priemonės: įvairios universalios ir programinio valdymo metalo apdirbimo staklės, gaminamų ir apdirbamų detalių matavimo ar kontrolės įrankiai, gaminamų ar apdirbamų detalių darbo brėžiniai, eskizai, individualios saugos priemonės, darbo drabužiai.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P42071503
Suteikiama kvalifikacija: Metalo apdirbimo staklių operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2,5 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Programos valstybinis kodas: P43071504
Suteikiama kvalifikacija: Metalo apdirbimo staklių operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis