Biuro administratorius

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam biuro administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Rengti įvairius įstaigos dokumentus.
  2. Tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir elektroninių dokumentų valdymo sistemą.
  3. Teikti pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius.
  4. Organizuoti įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis.
  5. Priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius klausimus.
  6. Organizuoti svečių aptarnavimą.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

Darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje aplinkoje.

Darbo priemonės: biuro įranga – kompiuteris, telefonas, interneto prieiga, įvairios duomenų apdorojimo programos, teksto redagavimo programos, kanceliarinės priemonės ir kt.

Biuro administratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais.

Biuro administratoriui svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, paslaugumas, mandagumas ir komunikabilumas.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P43041501
Suteikiama kvalifikacija: Biuro administratorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42041501
Suteikiama kvalifikacija: Biuro administratorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje