PAMEISTRYSTĖ

 

2024 M. VASAROS PRIĖMIMAS

Kviečiame mokytis pameistrystės mokymosi forma pagal šias profesinio mokymo programas ir įgyti profesinę kvalifikaciją:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS
PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS
ELEKTRIKAS
SUVIRINTOJAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJAS
INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS
E.PARDAVĖJAS-KONSULTANTAS
APSKAITININKAS
VIRĖJAS

Puiki galimybė derinti mokymąsi ir darbą.

Dokumentai priimami  nuo 2024-06-03

LAMA BPO sistemoje http://profesinis.lamabpo.lt

Turi klausimų? Kreipkis tel. +370 683 78 599, +370 386 32 069 ir el. p. priemimas@vpm.lt

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas asmenims, turintiems kvalifikaciją ir įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

  •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
  •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
  •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
  •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
  •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

PAGRINDINIAI 2024 M. PRIĖMIMO TERMINAI

PAGRINDINIAI 2024 M. PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. rugpjūčio 14–25 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. rugpjūčio 14–20 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną.

 

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Mokymo įstaigai pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2024-06-01 215 kab. II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00 
Kontaktai: tel. +370 683 78 599, +370 386 32 069, el. p. priemimas@vpm.lt