Modulinės profesinio mokymo programos

Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

Tęstiniame profesiniame mokyme 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

Tęstinio profesinio mokymo modulinių programų aprašai: 

Automatinių sistemų mechatronikas (2024 m. žiemos priėmimas)

Elektrikas (2024 m. žiemos priėmimas)

Plastikų liejimo mašinų derintojas (2024 m. žiemos priėmimas)

Plastikų liejimo įrenginių operatorius III lygis

Suvirintojas

Suvirintojas III lygis (2024 m. žiemos priėmimas)

Metalo apdirbimo staklių operatorius

Metalo apdirbimo staklių operatorius III lygis

Elektros įrangos surinkėjas III lygis

Šaltkalvis

Šaltkalvis III lygis

Maketuotojas

Kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatorius III lygis

Jaunesnysis JAVA programuotojas

Apskaitininkas (2024 m. žiemos priėmimas)

Finansinių paslaugų teikėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (2024 m. žiemos priėmimas)

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Individualios priežiūros darbuotojas III lygis (2024 m. žiemos priėmimas)

Slaugytojo padėjėjas

Virėjas

Virėjas III lygis (2024 m. žiemos priėmimas)