Modulinės profesinio mokymo programos

Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

Tęstiniame profesiniame mokyme 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

Tęstinio profesinio mokymo modulinių programų aprašai: 

Automatinių sistemų mechatronikas

Plastikų liejimo mašinų derintojas

Elektrikas

Metalo apdirbimo staklininkas

Šaltkalvis

Suvirintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas

Apskaitininkas

Slaugytojo padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Virėjas