Kompiuterinio projektavimo operatorius

Kompiuterinio projektavimo operatorius išmanys įvairios paskirties projektavimo programinę įrangą. Dirbdamas su Corel Draw ir Adobe Photoshop programomis taikys kompiuterinės grafikos galimybes. Naudodamasis AutoCad programa gebės projektuoti populiariausia automatizuoto projektavimo sistema. Jis mokės braižyti įvairios paskirties brėžinius ir kurti objektų vizualizacijos, reikalingus statybos, baldų, mechanikos ir metalo apdirbimo pramonėje.

Aprašymas

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos tikslas – parengti kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį naudotis įvairiomis kompiuterinėmis grafinėmis programomis, kurti plokštumines, erdvines, spalvines kompozicijas, braižyti įvairios paskirties brėžinius, kurti internetinio puslapio grafinį vaizdą, maketuoti įvairius objektus.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Taikyti informacines ir leidybos technologijas.
2. Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius.
3. Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus.
4. Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas.
5. Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis.
6. Taikyti grafinio dizaino raiškos priemones.
7. Modeliuoti objektų vizualizacijas.
8. Braižyti mechanines konstrukcijas.
9. Braižyti baldų ir interjero detalių brėžinius.
10. Braižyti statybines konstrukcijas.

Baigę galėsite dirbti
Kompiuterinio projektavimo operatorius gali dirbti statybos, baldų pramonės, mašinų gamybos įmonėse, dizaino, projektvaimo ir konstravimo įmonėse.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: M43061102
Suteikiama kvalifikacija: kompiuterino projektavimo operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: M44061111
Suteikiama kvalifikacija: kompiuterinio projektavimo operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.