Priėmimas į atskirus profesinio mokymo programų modulius

Baigi 8, 9, 10, 11 klases?

Pažink profesijų pasaulį dar mokyklos suole!

Kviečiame gimnazijų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinius mokytis atskirus profesinio mokymo programų modulius:

MOBILIŲJŲ ROBOTŲ MONTAVIMAS IR PROGRAMAVIMAS

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS

RANKINIS LANKINIS PLIENO JUNGČIŲ KAMPINIŲ SIŪLIŲ SUVIRINIMAS

VAIZDŲ APDOROJIMAS

TEATRO LĖLIŲ IR KAUKIŲ GAMYBA IR DEKORAVIMAS

NEMECHANINIO GAMYBOS PROCESO PARINKIMAS IR VYKDYMAS

DESERTŲ GAMYBA

KOMPIUTERIŲ SURINKIMAS

PLOKŠTUMINIŲ FLORISTINIŲ KOMPOZICIJŲ KŪRIMAS

Gaunamas įgytos kompetencijos patvirtinantis pažymėjimas. Mokama stipendija. 

Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 3 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78 599, 8 683 80 853  ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Priimami bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniai, baigę 8, 9, 10, 11 klases mokytis pagal atskirus profesinio mokymo mudulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas. 

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje adresu  https://profesinis.lamabpo.lt 

PAGRINDINIAI 2024 M. PRIĖMIMO TERMINAI

PAGRINDINIAI 2024 M. PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. rugpjūčio 14–25 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. rugpjūčio 14–20 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną.

 

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Mokymo įstaigai pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2024-06-01 215 kab. II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00 
Kontaktai: tel. +370 683 78 599, +370 386 32 069, el. p. priemimas@vpm.lt