Floristas

Floristo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parengti augalines medžiagas kompozicijoms, komponuoti augalus, kurti floristines kompozicijas, projektuoti interjero ir eksterjero floristinį apipavidalinimą ir įgyvendinti projektą, eksponuoti floristinius objektus.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs floristo kvalifikaciją, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose arba plėtoti privatų verslą.

Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmeninės apsaugos priemones, floristo įrankius ir darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, tiek komandoje.

Floristas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P43021403
Suteikiama kvalifikacija: Floristas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42021403
Suteikiama kvalifikacija: Floristas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje