Kviečiame mokytis 2023

KVIEČIAME MOKYTIS!!!

2023 M. ŽIEMOS PRIĖMIMAS

Prašymų pateikimas mokytis vyksta
nuo vasario 01 d. iki vasario 12 d.

Sutarčių pasirašymas vyks vasario 15, 17 d.

PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS

MECHATRONIKAS

ELEKTRIKAS

SUVIRINTOJAS

MAKETUOTOJAS

APSKAITININKAS

VIRĖJAS

Prašymų pildymas LAMA BPO sistemoje. 215 kab. (II aukštas)
Darbo laikas: 8.00 - 17.00, trečiadieniais: 8.00 - 18.00

KONTAKTAI: Tel. 8 683 78 599, 8 683 80 853, (8 386) 32 069 
ir el. paštu priemimas2023@vpm.lt

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

PAGRINDINIAI 2023 M. ŽIEMOS PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-02-01
iki 2023-02-12
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2023-02-01
iki 2023-02-08
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-02-14
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-02-15 iki 2023-02-17

 Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: (8 683) 80 853, (8 608) 30 545.