Priėmimas

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2022-06-01
iki 2022-08-05
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2022-06-07
iki 2022-08-04
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2022-08-12
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2022-08-16 iki 2022-08-18

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2022-08-19
iki 2022-08-23
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2021-08-19
iki 2021-08-22
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2021-08-26
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2021-08-29 –30 d.,
o profesinio mokymo įstaigoms,
priimančioms daugiau
nei 300 mokinių, 
– 2022-08-31 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas,  kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ yra suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, į LAMA BPO informacinę sistemą registruojami  tiesiogiai pagal stojančiųjų   pateiktus prašymus.

 Dokumentai patvirtinantys, kad užsieniečiams (dėl karo veiksmų Ukrainoje pasitraukę asmenys) suteikta laikinoji apsauga ir jie turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas:

 1. Užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, kurio antrojoje pusėje įrašytas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pagrindas 40.1.10.;

2. Registracija Migracijos departamente;

3. Priimtas Migracijos departamento sprendimas suteikti laikinąją apsaugą. 

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Mokymo įstaigai pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 683) 78 599, (8 683) 80853.