Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto dokumentus ir registruoti apskaitoje, tvarkyti įsipareigojimų dokumentus ir registruoti apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.Aprašymas

Apskaitininko darbo priemonės – kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. 

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus;
  2. Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas;
  3. Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
  4. Apskaityti kasos ir banko operacijas;
  5. Tvarkyti atsargų apskaitą;
  6. Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą;
  7. Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą;
  8. Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
  9. Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus;
  10. Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, galės dirbti apskaitininku ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse.

Apskaitininko darbo priemonės – kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, ir kt. Darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P42041101
Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2,5 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Programos valstybinis kodas: P43041101
Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis