Plastikų liejimo įrenginių operatorius III lygis

Plastikų liejimo įrenginių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plastikų liejimo įrenginių operatoriui parengti, kuris gebėtų pasiruošti gaminių iš plastiko liejimo darbams, gaminti gaminius iš plastiko.Aprašymas

Plastikų liejimo įrenginių operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Plastikų liejimo įrenginių operatoriui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, gebėjimas dirbti komandoje.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Parengti darbo vietą plastiko gaminių gamybai;
  2. Parengti medžiagas plastiko gaminių gamybai;
  3. Valdyti plastiko gaminių liejimo mašinas bei liejimo procesus;
  4. Valdyti plastikų ekstruzijos mašinas bei procesus;
  5. Valdyti plastikų pūtimo mašinas bei procesus;
  6. Vertinti gaminio kokybę.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs plastikų liejimo įrenginių operatoriaus kvalifikaciją, galės dirbti gaminius iš plastiko gaminančiose įmonėse liejimo įrenginių operatoriais.

Tipinės darbo priemonės: plastikų liejimo mašinos, technologinės kortelės.

Tipinės darbo sąlygos: būdingas komandinis darbas, dirbama patalpose, aplinkoje, kurioje gali būti pavojingų ir kenksmingų veiksnių, darbas gali būti pamaininis ir naktinis, gali būti vykdomas lanksčiu grafiku, gali būti dirbama savaitgaliais bei švenčių dienomis.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas:  P32072206
Suteikiama kvalifikacija: Plastikų liejimo įrenginių operatorius
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas