Šaltkalvis

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų atlikti šaltkalviškas operacijas, savarankiškai mechaniškai apdirbti detales metalo pjovimo staklėmis, deformuoti jas staklėmis, remontuoti įvairios paskirties mechanizmus, junginius ir agregatus.


Aprašymas

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

Šaltkalvis geba planuoti savo ir kitų veiklą pagal pateiktas užduotis, atlieka užduotis savarankiškai, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis;
Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis priemonėmis;
Ardyti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales;
Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales;
Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius bei detales;
Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios paskirties techninius objektus;
Tikrinti surinktų ir (ar) sumontuotų mechanizmų, agregatų ir junginių kokybę;
Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę dokumentaciją;
Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo staklėmis ir jas plastiškai deformuoti;
Dirbti litavimo darbus;
Dirbti klijavimo darbus;
Suvirinti detales rankiniu būdu;
Atlikti metalų terminio apdirbimo operacijas;
Atlikti kalvystės darbus.

Baigę galėsite dirbti

Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu, transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Tipinės darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės.

Dirbama pramonės įmonių gamybinėse patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.
Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P42071502
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos valstybinis kodas:  P43071502
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa