PRIĖMIMAS Į 3-Ą (11) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASĘ

Baigi 10 ar 11 klasę?

Kviečiame mokytis 11 ar 12 klasėje pagal vidurinio ugdymo programą ir pagal profesinio mokymo programą:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS
VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

APSKAITININKAS (FINANSAI)

VIRĖJAS
SUVIRINTOJAS

METALO APDIRBIMO STAKLIŲ OPERATORIUS

Puiki galimybė per 3 metus įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami per http://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78 599, 8 683 80 853 ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Į  3-ą (11) gimnazijos skyriaus klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, bei siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos profesinio mokymo programos dalykų.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Pagrindiniai 2022 m. priėmimo terminai:
I.PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):
  • 2022 m. birželio 1 d. - 2022 rugpjūčio 05 d. 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 birželio 7 d. - rugpjūčio 04 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022 m. rugpjūčio 12 d. 
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022 m. rugpjūčio 16 d. - 2022 rugpjūčio 18 d. 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 23 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 22 d.
                Testų, jei taikomi, laikymas.
  • 2022 m. rugpjūčio 26 d.
                Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
III. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: (8 683) 78 599, (8 683) 80 853, 8 608 30 545.