III (11) GIMNAZIJOS KLASĖ

Baigi II (10) gimnazijos klasę?

Kviečiame mokytis III (11) gimnazijos klasėje vidurinio ugdymo programoje kartu su profesinio mokymo programa:


AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS
VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJAS

VIRĖJAS

SUVIRINTOJAS


Puiki galimybė per trejus metus įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesijnę kvalifikaciją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami nuo 2023-06-01 

LAMA BPO sistemoje http://profesinis.lamabpo.lt/

Turi klausimų? Kreipkis: tel. 8 683 78 599, (8 386) 32 069, el. p. priemimas2023@vpm.lt

Į  III (11) gimnazijos klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesijnę kvalifikaciją.

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktą profesinio mokymo programą.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, išlaikę asmens kompetencijų vertinimą, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

PAGRINDINIAI 2023 M. PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-06-01
iki 2023-08-07
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2023-06-01
iki 2023-08-02
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-08-11
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-08-14 iki 2023-08-17

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-08-21
iki 2023-08-27
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2022-08-21
iki 2023-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-08-29
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-08-30
– 2023-08-31 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2023-06-01 215 kab., II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00 
Kontaktai: tel. 8 683 78 599, (8 386) 32 069, el. p. priemimas2023@vpm.lt