KONDITERIS

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam konditeriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti darbo vietą, gaminti bemielės ir mielinės tešlos konditerijos gaminius, gaminti konditerijos gaminius.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1.  Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
 2.  Prižiūrėti konditerijos gaminių gamybos įrenginius ir reikmenis.
 3. Maišyti ir minkyti bemielę tešlą.
 4. Gaminti bemielės tešlos gaminius.
 5. Maišyti ir minkyti mielinę tešlą.
 6. Gaminti mielinės tešlos gaminius.
 7. Parinkti ir paruošti žaliavas konditerijos gaminiams gaminti.
 8. Gaminti konditerijos gaminių pusgaminius.
 9. Gaminti cukrinės konditerijos gaminius.
 10. Gaminti kreminės konditerijos gaminius.
 11. Gaminti apipavidalinimo ir dekoravimo elementus.

Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.

Prižiūrėti konditerijos gaminių gamybos įrenginius ir reikmenis.

Maišyti ir minkyti bemielę tešlą.

Gaminti bemielės tešlos gaminius.

Maišyti ir minkyti mielinę tešlą.

Gaminti mielinės tešlos gaminius.

Parinkti ir paruošti žaliavas konditerijos gaminiams gaminti.

Gaminti konditerijos gaminių pusgaminius.

Gaminti cukrinės konditerijos gaminius.

Gaminti kreminės konditerijos gaminius.

Gaminti apipavidalinimo ir dekoravimo elementus.


Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs konditerio kvalifikaciją, galės dirbti konditerijos cechuose, restoranuose ir kitose maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kaimo turizmo sodybose.

Dirbant privalu dėvėti specialius darbo drabužius. Dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Dirbama mechaniniais ir automatizuotais konditerijos gaminių įrenginiais, įrankiais ir priemonėmis, elektrinėmis viryklėmis, valymo priemonėmis ir kt., naudojamasi technologijos kortelėmis.

Konditeris savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, sveikos mitybos reikalavimais.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P43101307
Suteikiama kvalifikacija: Konditeris
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42101305
Suteikiama kvalifikacija: Konditeris
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje