DEKORUOTOJAS

Dekoruotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoruotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parengti dekoro idėjas, gaminti dekoro elementus ir dekoracijas, gaminti butaforijos objektus.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Sukurti dekoro idėją.
  2. Parengti ir pristatyti dekoro idėją.
  3. Dekoruoti gaminius iš įvairių medžiagų.
  4. Gaminti dekoracijas ir jų elementus.
  5. Gaminti butaforijos objektus (formą ir (arba) tūrį).
  6. Dekoruoti butaforijos objektus.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgyjęs dekoruotojo kvalifikaciją, galės dirbti teatrų dirbtuvėse, kultūros centruose bei vykdyti individualią veiklą.

Darbo priemonės: kompiuteris, įvairios piešimo, tapybos priemonės, dažai bei įvairios priemonės scenografijos elementų gamybai. Naudojami rankiniai, mechaniniai ir elektriniai pjovimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo įrankiai, siuvimo mašinos, lyginimo sistemos ir kt. Dirbant naudojamos asmeninės apsaugos priemonės.

Darbo sąlygos: erdvi darbo vieta didesnių gabaritų scenos dekoravimo elementams gaminti ir rinkti, privalomas geras apšvietimas, vėdinimas, garų surinktuvai bei ventiliacija.

Dekoruotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P42021202
Suteikiama kvalifikacija: Dekoruotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42021202
Suteikiama kvalifikacija: Dekoruotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje