JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.Aprašymas

Jaunesniajam programuotojui, programuojančiam Java kalba, svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas;
  2. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus informatikos principus ir metodus;
  3. Kurti tipinę programinę įrangą;
  4. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą;
  5. Projektuoti tipines reliacines ir nereliacines (NoSQL) duomenų bazes;
  6. Programiškai įgyvendinti ir administruoti duomenų bazes;
  7. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas;
  8. Taikyti aktualias programinės įrangos kūrimo metodikas;
  9. Valdyti savo paties ir komandos atliekamą programinio kodo kūrimą.
Baigę galėsite dirbti

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju programuotoju, programuojančiu Java kalba, informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis programuotojas, programuojantis Java kalba, paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais), keičiantis technologijoms, nuolat atnaujina ir gilina žinias, ir tobulina savo įgūdžius. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P43061302
Suteikiama kvalifikacija: Jaunesnysis programuotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis