E. PARDAVĖJAS-KONSULTANTAS

E. pardavėjo-konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam e. pardavėjui-konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir kurti e. verslo formas, pirkti, priimti ir sandėliuoti prekes, parduoti prekes ir paslaugas elektroninėje aplinkoje, komunikuoti su vartotoju e. aplinkoje.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1. Parinkti e. verslo formą.
 2. Kurti ir (ar) administruoti sukurtą e. prekybos platformą.
 3. Pirkti ir priimti prekes iš tiekėjų.
 4. Sandėliuoti prekes.
 5. Parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu.
 6. Sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje.
 7. Pristatyti prekes klientams.
 8. Vykdyti buhalterinę apskaitą.
 9. Identifikuoti vartotojų poreikius.
 10. Kurti prekių ir paslaugų reklamą.
 11. Konsultuoti klientus apie prekes ir paslaugas.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs e. pardavėjo-konsultanto kvalifikaciją, galės kurti e. verslą ar dirbti e. prekybos įmonėse, vykdančiose maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų prekybą internetu, atsiskaitant iš karto ir (arba) atsiimant prekę ar taikant išperkamosios nuomos būdą.

Darbo priemonės: informacinės valdymo sistemos, buhalterinės apskaitos sistemos.

Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, nuotoliniu būdu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.

E. pardavėjas-konsultantas savo veikloje privalo vadovautis elektroninę komerciją reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių e. pardavėjo-konsultanto darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimų. Veikla atliekama savarankiškai, prisiimant atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P43041603
Suteikiama kvalifikacija: E. pardavėjas-konsultantas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P42041602
Suteikiama kvalifikacija: E. pardavėjas-konsultantas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metų
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje