Pagrindinio ugdymo programa

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases.

Besimokydami centro gimnazijos skyriaus I ir II (9-10)  klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 2 m.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba (gimtoji) / rusų kalba (gimtoji)

Pagrindinio ugdymo programai (II daliai) skirtas pamokų skaičius per dvejus metus