Pagrindinio ugdymo programa

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases į dviejų metų trukmės pagrindinio ugdymo programos II dalį.
Programa įgyvendinama I-II gimnazijos klasėse.
Mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba (gimtoji) / rusų kalba (gimtoji)
Siūlome šias profesinio mokymo programas: 
Po dviejų metų mokiniai, sekmingai baigę II (10kl.) klasę, išlaikę PUPP, įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gauna pagrindinio ugdymo pažymėjimą.
Trečiaisiais ir ketvirtaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi III ir IV gimnazijos klasėse pagal vidurinio ugdymo programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.
Per keturis mokymosi metus mokiniai baigia pasirinktą profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.
Gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją nuo 24,50 Eur. (0,5 BSI) iki 147,00 Eur. (3 BSI). Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. 
Mokydamiesi centro gimnazijos skyriuje mokiniai gali išvykti į užsienio šalis pagal Erasmus + programos projektus gilinti profesinių, bendrųjų gebėjimų. Gali dalyvauti įvairioje neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, kūrybos.