Šaltkalvis III lygis

Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam šaltkalviui parengti, kuris gebėtų atlikti šaltkalviškas operacijas, mechaniškai apdirbti detales, formuoti detales staklėmis, remontuoti įvairios paskirties mechanizmus, junginius, agregatus.
Aprašymas

Šaltkalvis savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, atidumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.

Šaltkalvis geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Šaltkalviškai apdirbti detales rankinėmis priemonėmis;
  2. Šaltkalviškai apdirbti detales elektrinėmis, akumuliatorinėmis, pneumatinėmis ir hidraulinėmis priemonėmis;
  3. Ardyti mechanizmus, agregatus ir junginius;
  4. Remontuoti mechanizmus, agregatus, junginius ir jų detales;
  5. Surinkti mechanizmus, agregatus, junginius ir detales;
  6. Montuoti mechanizmus, agregatus ir junginius į įvairios paskirties techninius objektus;
  7. Dirbti, atsižvelgiant į detalių gamybai parengtą techninę dokumentaciją;
  8. Mechaniškai apdirbti metalines detales metalo pjovimo staklėmis;
  9. Mechaniškai apdirbti metalines detales deformavimo staklėmis.
Baigę galėsite dirbti

Įgiję šaltkalvio kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose pramonės įmonėse, susijusiose su metalo apdirbimu, transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse.

Šaltkalvio darbo priemonės: metalo pjovimo staklės, elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, įrankiai, skirti šaltkalviškiems darbams dirbti, darbų saugos priemonės.

Darbo sąlygos: dirbama pramonės įmonių gamybinėse patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P32071501
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 2,5 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

Programos valstybinis kodas: P32071502
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 2,5 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos valstybinis kodas:  P32071503
Suteikiama kvalifikacija: Šaltkalvis
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta pagrindinio ugdymo programa