Virėjas III lygis

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam virėjui parengti, kuris gebėtų palaikyti tvarką virtuvėje, pasiruošti patiekalų gaminimui, gaminti ir apipavidalinti patiekalus, dirbti su dokumentais.

Aprašymas

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

 1. Paruošti ir tvarkyti darbo zoną;
 2. Prižiūrėti virtuvės įrenginius;
 3. Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą;
 4. Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį;
 5. Gaminti pusgaminius;
 6. Gaminti karštuosius patiekalus;
 7. Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti;
 8. Gaminti salotas;
 9. Gaminti pagrindinius ir daržovių garnyrus;
 10. Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti;
 11. Pildyti higienos žurnalus;
 12. Ženklinti pusgaminius, patiekalus ir fiksuoti produkcijos pagaminimo laiką;
 13. Stebėti maisto produktų ir žaliavų kiekį.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Dirbama įvairiais mechaniniais, šiluminiais ir automatiniais virtuvės prietaisiais ir įrenginiais, maisto gaminimo įrankiais. Naudojamos receptūros, kalkuliacinės, technologijos kortelės, taip pat valymo priemonės ir inventorius.

Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Darbas pamainomis, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbo metu yra galimos konfliktinės situacijos, todėl reikalingi gebėjimai jas suvaldyti ir spręsti. Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P32101305
Suteikiama kvalifikacija: Virėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos valstybinis kodas: P32101304
Suteikiama kvalifikacija: Virėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta pagrindinio ugdymo programa