Korupcijos prevencijaTeisinė informacija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre atsakingas asmuo –  Ieva Kasickienė

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti interesus, sąrašas.

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas (Informacija ruošiama)

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro etikos ir elgesio kodeksas 

Informacija apie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos korupcijos prevenciją galite rasti čia


Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinio švietimo programa parengta remiantis LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei.

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2021-2023 METAMS 

Informacijos apie asmenį susirinkimas

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ, SĄRAŠAS (informacija ruošiama).

 

Informuokite apie korupciją

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre galima pateikti:

* tiesiogiai atvykus į centrą (Festivalio g. 7, Visaginas) pateikti pranešimą raštu centro sekretoriate arba atsiųsti pranešimą paštu nurodytu adresu;

* elektroniniu paštu korupcija@vpm.lt;

* paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Antikorupcijos atmintinė

Korupcijos prevencijos užtikrinimas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje.

 Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galite aukščiau nurodytais kontaktais arba: https://www.smm.lt/web/lt/veikla/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencija-es-strukturiniu-fondu-lesomis-finansuojamu-projektu-administravimo-srityje