Nuostatai, planavimo dokumentai, tvarkų aprašai ir taisyklės

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO ĮSTATAI

Nuostatai, tvarkų aprašai ir taisyklės