FLORISTO PADĖJĖJAS

Floristo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam floristo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, prižiūrėti augalus, paruošti augalus komponavimui, sudaryti nesudėtingas kompozicijas, pakuoti floristinius darbus.Aprašymas

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Prižiūrėti auginamus augalus.
  2. Paruošti vazoninius augalus.
  3. Paruošti skintus augalus.
  4. Rišti skintus augalus.
  5. Gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas.
  6. Sudaryti nesudėtingas temines augalų kompozicijas.
  7. Pakuoti skintus augalus.
  8. Pakuoti vazoninius augalus.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs floristo padėjėjo kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti parduotuvėse, fizinėse pardavimo vietose, internetinėse parduotuvėse, gėlių salonuose ir pan.

Dirbama gerai apšviestoje vietoje, naudojant asmenines apsaugos priemones, floristo įrankius ir darbo drabužius, kitas profesinei veiklai reikalingas medžiagas ir priemones. Dirbama tiek individualiai, tiek komandoje.

Floristo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, darbus atlieka vykdydamas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų eigą ir kokybę.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P21021402
Suteikiama kvalifikacija: Floristo padėjėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis:II
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 0,8 metai
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pradinis išsilavinimas