Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Automatinių sistemų eksploatavimo modulinės profesinio mokymo programos paskirtis – pasirengti profesinei veiklai ir ugdyti mechanikos, pneumatikos, hidraulikos, valdiklių, elektros ir elektronikos įrenginių bei komponentų montavimo, eksploatavimo ir valdymo technologijų taikymo kompetencijas.Aprašymas

Mechatronika – gana nauja profesinės veiklos sritis, mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterinių valdymo sistemų sinerginis derinys, sutinkamas visų pramonės šakų šiuolaikinės automatizuotos gamybos ir technologinių procesų valdymo priemonėse. Gamybos automatizavimas ir technologinių procesų valdymas yra įgyvendinamas pasitelkiant įvairias mechatronines sistemas, kurių priežiūrai ir eksploatavimui reikalingi kvalifikuoti mechatronikai. Dar viena mechatronikos sprendimų taikymo sritis yra robotika. Robotai – tai programuojami ir automatiškai valdomi, aprūpinti moderniomis informacinėmis sistemomis, mikroprocesoriais ir sparčia atmintimi įrenginiai, kurių darbo organai gali turėti sudėtingas elektrines pavaras. Šiuolaikiniai robotai gali autonomiškai atlikti kai kurias žmogaus veiklai būdingas funkcijas įvairiose aplinkose.

Pramonėje, žemės ūkyje, energetikoje, medicinoje, transporte ir kituose ūkio sektoriuose naudojamos modernios gamybos ir technologinės priemonės ir sudėtingos mechatroninės sistemos, kuriomis valdomi ir kontroliuojami gamybos bei technologiniai procesai. Automatizuotas mechatronines sistemas sudaro mechaniniai, pneumatiniai, hidrauliniai, elektros komponentai, o jų veikimą valdo ir kontroliuoja sudėtingi elektroniniai įrenginiai bei kompiuterinė įranga. Mechatronines sistemas montuoja, prižiūri ir valdo automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai. Jiems nebepakanka vienos srities žinių, reikia turėti supratimą apie visos sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimą ir kompetencijas, leidžiančias užtikrinti reikiamą sistemos veikimą, atsiradusių trikdžių bei gedimų pašalinimą. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas turi išmanyti mechaninių, pneumatinių, elektrinių, elektroninių, elektropneumatinių, hidraulinių, elektrohidraulinių sistemų montavimą, eksploatavimą, derinimą. Taip pat turi žinoti jutiklių veikimo principus, jų eksploatavimo ypatumus, mokėti naudoti programuojamuosius loginius valdiklius.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

1. Montuoti ir derinti mechaninius įrenginius;
2. Surinkti ir derinti elektrotechnikos įrenginius;
3. Parinkti ir sujungti elektronikos komponentus ir įtaisus;
4. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti pneumatikos bei elektropneumatikos įrenginius;
5. Parinkti, montuoti ir eksploatuoti hidraulikos bei elektrohidraulikos įrenginius;
6. Programuoti loginius valdiklius;
7. Parinkti ir prijungti jutiklius;
8. Prijungti ir valdyti elektros variklius;
9. Valdyti automatizuotos gamybos sistemas.
Baigę galėsite dirbti

Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, kurios gamybos procese naudoja automatines mechatronines sistemas.
Įgiję automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: M43071401
Suteikiama kvalifikacija: Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 110 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos valstybinis kodas:  M44071401
Suteikiama kvalifikacija: Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2 metai
Programos apimtis kreditais: 110 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa