Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.Aprašymas

Automatinių sistemų mechatronikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, loginis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje.

Automatinių sistemų mechatronikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

Montuoti ir demontuoti mechanines pavaras;
Šalinti smulkius mechaninių įrenginių bei jų laikančiųjų konstrukcijų gedimus;
Vykdyti automatinių gamybos sistemų mechaninės dalies profilaktinę priežiūrą;
Montuoti automatinių gamybos sistemų komutacinius įrenginius;
Montuoti elektros variklius, jų valdymo ir apsaugos įrenginius;
Vykdyti komutacinių, automatinio valdymo ir apsaugos įrenginių profilaktinę priežiūrą;
Montuoti gamybos sistemų elektroninius prietaisus;
Montuoti gamybos sistemų atskirus elektronikos elementus ir jutiklius;
Atlikti elektroninių įrenginių ir jutiklių techninę priežiūrą;
Montuoti gamybos sistemų pneumatinius ir elektropneumatinius įrenginius;
Montuoti gamybos sistemų hidraulinius ir elektrohidraulinius įrenginius;
Vykdyti pneumatinių ir hidraulinių gamybos įrenginių bei sistemų techninę priežiūrą;
Montuoti gamybos sistemų valdiklius ir kitus programuojamus įrenginius;
Programuoti gamybos sistemų automatinio valdymo įrenginius;
Vykdyti gamybos sistemų automatinio valdymo įrenginių techninę priežiūrą.

Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs automatinių sistemų mechatroniko kvalifikaciją, galės dirbti gamybos ar apdirbamosios pramonės įmonėse, naudojančiose automatinius, loginiais valdikliais valdomus įrenginius bei jų sistemas.

Tipinės darbo priemonės: schemos, techniniai ir technologiniai brėžiniai, testavimo ir matavimo įrenginiai, montavimo ir matavimo įrankiai, pneumatiniai ar elektriniai įrankiai, saugos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama gamybos, sandėliavimo patalpose, galimas darbas aukštyje, veikiančiuose elektros įrenginiuose.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P42071401
Suteikiama kvalifikacija: Automatinių sistemų mechatronikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Programos valstybinis kodas:  P43071402
Suteikiama kvalifikacija: Automatinių sistemųmechatronikas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa