Apie centrą

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro  misija – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojus, teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų. Vizija – patrauklus, modernus ir nuolat atsinaujinantis profesinio mokymo centras, teikiantis kokybiškas profesinio mokymo paslaugas.