Apie centrą

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro  misija – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos darbuotojus, teikti profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, tenkinti besimokančiojo lūkesčius ir sudaryti sąlygas mokytis toliau bei siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų. Strateginis tikslas - padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje.