Elektros įrangos surinkėjas III lygis

Elektros įrangos surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam elektros įrangos surinkėjui parengti, kuris gebėtų surinkti žemosios įtampos elektros įrangą, žemosios įtampos jėgos elektros įrenginius, elektros mašinas ir pavaras.Aprašymas

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1. Surinkti elektrotechnikos komponentus;
 2. Surinkti technologinių įrenginių elektros įrangą;
 3. Surinkti elektros apšvietimo, šildymo, šaldymo įrangą ir buitinius prietaisus;
 4. Matuoti elektrinius dydžius surinktoje elektros įrangoje;
 5. Surinkti žemos įtampos transformatorinių įrenginių komponentus;
 6. Surinkti reaktyviosios galios kompensavimo įrenginių komponentus;
 7. Matuoti elektrinius dydžius surinktoje elektros įrangoje;
 8. Surinkti sinchroninius ir asinchroninius elektros variklius ir generatorius;
 9. Surinkti žingsnines pavaras ir servovariklius;
 10. Surinkti elektros mašinų valdymo ir apsaugos įrenginius;
 11. Surinkti elektros mašinų pavaras;
 12. Matuoti elektrinius dydžius surinktoje elektros įrangoje.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs elektros įrangos surinkėjo kvalifikaciją, galės dirbti elektros įrangos gamybos įmonėse.

Darbo priemonės: schemos, brėžiniai, rankiniai, pneumatiniai ir elektriniai įrankiai bei matavimo priemonės, litavimo įranga, apsaugos nuo elektros smūgio priemonės.

Darbo sąlygos: darbas gamybinėse patalpose, statybų ar gamybos aikštelėse.

Elektros įrangos surinkėjui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, loginis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje.

Elektros įrangos surinkėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas:  P32071301
Suteikiama kvalifikacija: Elektros įrangos surinkėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas

Programos valstybinis kodas:  P31071301
Suteikiama kvalifikacija: Elektros įrangos surinkėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: III
Lietuvos kvalifikacijų lygis: III
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje