Vidurinio ugdymo programa

Centro gimnazijos skyriaus III-IV (11-12) klasėse mokosi mokiniai siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją.

Siūlome šias profesinio mokymo programas: 

Po dviejų metų mokiniai, išlaikę mokyklinius arba valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos profesinio mokymo programos dalykų.

Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, įvertinus jų įgytas kompetencijas, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją iki 28,88 Eur (0,76 BSI). Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys centro veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai kas pusmetį turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.

Mokydamiesi centro gimnazijos skyriuje mokiniai gali išvykti į užsienio šalis pagal Erasmus + programos projektus gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti užsienio kalbą. Taip pat gali dalyvauti įvairioje neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos.

Vidurinio ugdymo programai skirtas pamokų skaičius per 2019-2020 metus