Vidurinio ugdymo programa

Centro gimnazijos skyriaus III-IV (11-12) klasėse mokosi mokiniai siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesijnę kvalikaciją.
Siūlome šias profesinio mokymo programas: 
Po dviejų metų mokiniai, išlaikę valstybinius brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.
Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktą profesinio mokymo programą.
Mokiniai, baigę profesinio mokymo programą, išlaikę asmens įgytų kompetencijų vertinime, įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.
Gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gauna stipendiją nuo 24,50 Eur. (0,5 BSI) iki 147,00 Eur. (3 BSI). Stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų. 

Mokydamiesi centro gimnazijos skyriuje mokiniai gali išvykti į užsienio šalis pagal Erasmus + programos projektus gilinti profesinių, bendrųjų gebėjimų. Gali dalyvauti įvairioje neformaliojo švietimo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, kūrybos.