PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS

Plastikų liejimo mašinų derintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plastikų liejimo mašinų derintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti ir vykdyti pasirengimą gamybos procesui, gaminti plastiko gaminius įpurškiamojo liejimo būdu, gaminti plastiko gaminius ekstruzijos būdu, gaminti plastiko gaminius pūtimo būdu.Aprašymas

Plastikų liejimo mašinų derintojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, loginis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje.

Plastikų liejimo mašinų derintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję plastikų liejimo mašinų derintojai turi išmanyti plastikų liejimo įrenginių veikimo principus, mokėti atlikti profilaktinę patikrą, parengti įrenginius gamybos procesui, kontroliuoti gamybos procesus, užtikrinti nepertraukiamą produktų gamybą, operatyviai reaguoti į atsiradusias problemas, pagal galimybes jas pašalinti.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

 1. Naudotis technine dokumentacija ir informacija;
 2. Parengti medžiagas ir priemones plastikų gamybos procesui;
 3. Naudoti informacinių technologijų priemones įrenginio gamybos proceso stebėjimui;
 4. Atlikti plastikų liejimo mašinų techninę priežiūrą;
 5. Derinti plastiko liejimo mašinas;
 6. Valdyti plastiko gaminių liejimo mašinas bei liejimo procesus;
 7. Spręsti plastiko gaminių liejimo proceso metu kylančias problemas;
 8. Derinti plastikų ekstruzijos mašinas;
 9. Valdyti plastikų ekstruzijos mašinas bei procesus;
 10. Derinti plastikų pūtimo mašinas;
 11. Valdyti plastikų pūtimo mašinas bei procesus.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs plastikų liejimo mašinų derintojo kvalifikaciją, galės dirbti plastikų liejimo mašinų derintoju įmonėse gaminančiose gaminius iš plastiko.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas:  P42072202
Suteikiama kvalifikacija: Plastikų liejimo mašinų derintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Programos valstybinis kodas:  P43072202
Suteikiama kvalifikacija: Plastikų liejimo mašinų derintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1,5 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa