Maketuotojas

Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam maketuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti tekstinę ir vaizdinę informaciją maketavimui, maketuoti poligrafijos ir elektroninę produkciją bei paruošti spausdinti ir publikuoti internete.

Aprašymas

Maketuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam maketuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti tekstinę ir vaizdinę informaciją maketavimui, maketuoti poligrafijos ir elektroninę produkciją bei paruošti spausdinti ir publikuoti internete.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Parinkti ir naudoti maketavimui kompiuterines leidybos sistemas.
2. Įvesti ir redaguoti tekstinę informaciją.
3. Įvesti ir apdoroti vaizdo informaciją.
4. Maketuoti poligrafijos ir elektroninę produkciją.
5. Paruošti poligrafijos ir elektroninę produkciją spausdinti ir publikuoti internete.

Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs maketuotojo kvalifikaciją, galės dirbti spaustuvėse, jų padaliniuose, leidyklose, leidybos centruose, reklamos agentūrose, reklamos gamybos įmonėse ir (ar) individualiai.

Darbo priemonės: kompiuteris su maketavimo, projektavimo, vizualizavimo programine įranga, spausdintuvai, skeneriai ir kt. Dirbant naudojamos asmeninės apsaugos priemonės.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas nuotolinis darbas. Gali būti taikomas lankstus darbo grafikas.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P43021105
Suteikiama kvalifikacija: maketuotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.

Programos valstybinis kodas: T43021106
Suteikiama kvalifikacija: maketuotojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 35 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.