Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.Aprašymas

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

 1. Teikti finansines paslaugas;
 2. Aptarnauti klientus, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
 3. Atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais;
 4. Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu;
 5. Tvarkyti klientų banko sąskaitas;
 6. Išduoti klientams mokėjimo korteles;
 7. Sudaryti elektroninių paslaugų naudojimosi sutartį;
 8. Konsultuoti klientus apie internetinės bankininkystės naudojimosi galimybes;
 9. Konsultuoti klientus apie kreditavimo produktus;
 10. Sudaryti kreditavimo produktų sutartis;
 11. Konsultuoti klientus taupymo klausimais;
 12. Sudaryti taupymo produktų sutartis;
 13. Konsultuoti klientus apie draudimo produktus;
 14. Sudaryti draudimo produktų sutartis;
 15. Tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus;
 16. Registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, kopijavimo aparatas, skenavimo aparatas, daugiafunkcinis aparatas, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatas, duomenų apdorojimo ir biuro programinė įranga, kita biuro įranga.

Finansinių paslaugų teikėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P42041201
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 3 metai
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: P43041201
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1,5 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.