Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą finansinių paslaugų teikėją, gebantį vertinti kliento poreikius ir parduoti finansines paslaugas klientui (geba lyginti paslaugas ir informuoti klientą apie jų privalumus). Finansinių paslaugų teikėjas išmano kitus banko ir finansų įstaigų produktus, prireikus pasiūlo klientams kreiptis į konkrečius specialistus.

Aprašymas

Finansinių paslaugų teikėjo tikslas – aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti finansinių paslaugų teikėju. Finansinių paslaugų teikėjai tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas. Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais;
2. Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu;
3. Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas;
4. Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas;
5. Dirbti su klientais;
6. Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles;
7. Konsultuoti taupymo klausimais;
8. Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus;
9. Teikti konsultacijas apie draudimo produktus;
10. Teikti elektronines paslaugas.
Baigę galėsite dirbti
Įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: M43041201
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 2,3 metai
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: M44041202
Suteikiama kvalifikacija: finansinių paslaugų teikėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.