Gimnazijos skyrius

Į centro gimnazijos skyriaus 1-2 (9-10) klases priimami mokiniai baigę 8 ar 9 klases, tęsia mokymąsi  3-oje ir 4-oje gimnazijos klasėse kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa. Per keturis mokymosi metus mokiniai įgyja pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją (IV LTKS lygis).
Į centro gimnazijos skyriaus 3-ą klasę priimami mokiniai, turintys bazinį pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.). Mokiniai 3-oje ir 4-oje klasėse mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa ir įgyja vidurinį išsilavinimą. Profesinio mokymo programa baigiama 3-aisiais mokymosi metais ir įgyjama profesinė kvalifikacija (IV LTKS lygis).