Suvirintojas

Kvalifikuotas suvirintojas geba atlikti suvirinimo darbus , gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas statybose, inžinerinius tinklus, gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, atlikti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus.Aprašymas

Mokymo moduliai sudaryti atsižvelgiant į gamybinių įmonių interesus ir minimalius reikalavimus, keliamus suvirinimo specialistų išsilavinimui, mokymui, egzaminavimui ir kvalifikacijai, kuriuos, pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (IIW) nurodymus parengė Tarptautinė įgaliojimų taryba (IAB) bei Europos suvirinimo federacija (EWF). Tai leidžia asmeniui, baigusiam vieno ar kelių modulių programas ir gavus jų baigimą patvirtinantį dokumentą bei išlaikius egzaminą pagal LST EN ISO 9606 standarto reikalavimus ir gavus Tarptautinį suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimą (sertifikatą), suvirintojo profesinį mokymą tęsti ir kvalifikaciją kelti bet kurioje LR ar ES šalių mokymo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti šias paslaugas.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

1. Paruošti suvirinimui ir surinkti detales bei taikyti suvirinimo technologiją.
2. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
3. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
4. Suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
5. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
6. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
7. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
8. Suvirinti plieninių lakštų jungčių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu.
9. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
10. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
11. Pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais.
12. Paruošti vamzdžių detales, pagal brėžinius surinkti pusgaminius ir gaminius bei taikyti vamzdžių suvirinimo technologiją.
13. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais.
14. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
15. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.
16. Suvirinti plieninių vamzdžių sandūrines siūles dujinio suvirinimo būdu.
17. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
18. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių lakštų sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
19. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.
20. Suvirinti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
21. Suvirinti vario ir jo lydinių detales lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.
Baigę galėsi dirbti

Įgiję suvirintojo kvalifikaciją asmenys gali atlikti suvirinimo darbus inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, statybose, energetikos sektoriuje, žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: M43071501
Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 3 metai 
Programos apimtis kreditais: 110 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: M44071501
Suteikiama kvalifikacija: suvirintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 110 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.