Vizualinės reklamos gamintojas

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam vizualinės reklamos gamintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir gaminti vizualinės reklamos produktus, juos įrengti bei atlikti garantinį aptarnavimą.

Aprašymas

Asmuo, įgijęs vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti reklamos gamybos įmonėse, spaustuvėse ir jų padaliniuose.

Dirbama biure, uždaroje aktyviai ventiliuojamoje patalpoje ir lauke (gali būti dirbama aukštyje, naudojant keltuvus). Dėl darbų specifikos privaloma dėvėti specialius darbo drabužius ir kitas apsaugos priemones.

Tipinės darbo priemonės: kompiuterinė technika, specialioji projektavimo, maketavimo ir vaizdų apdorojimo programinė įranga, speciali spaudos, medžiagų apdirbimo įranga, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, ryšio priemonės ir kt.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

Nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus;
Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus;
Parinkti ir apskaičiuoti medžiagas ir jų kiekius reklamos produktams gaminti;
Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus;
Paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą, projektą;
Gaminti vizualinės reklamos produktus;
Montuoti vizualinės reklamos gaminius;
Atlikti garantinį aptarnavimą.

Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti reklamos gamybos įmonėse, spaustuvėse ir jų padaliniuose.

Kita informacija

Programos valstybinis kodas: P42021102
Suteikiama kvalifikacija: vizualinės reklamos gamintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2,3 metai 
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programos

Programos valstybinis kodas: P43021102
Suteikiama kvalifikacija: vizualinės reklamos gamintojas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 60 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.