Pirminis profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

I. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):

 • 2020 gegužės 20 d. - rugpjūčio 04 d.
  Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2020 m. rugpjūčio 10 d. - rugpjūčio 11 d.
  Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam(siunčiama el. paštu)
 • 2020 m. rugpjūčio 12 d. - 2020 rugpjūčio 14 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

 • 2020 m. rugpjūčio 15 d. - rugpjūčio 26 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.
 • 2020 m. rugpjūčio 27 d. - rugpjūčio 28 d.
                 Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (siunčiama el.paštu).
 • 2020 m. rugpjūčio 31 d. - 2020 rugsėjo 01 d.

                          Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 693) 96691, (8 687) 29886.