DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ KEPĖJAS

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago gaminių kepėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus bei žaliavas ir jas paruošti duonos ir pyrago gaminimui, gaminti nesudėtingos technologijos duonos ir pyrago gaminius bei juos fasuoti.Aprašymas

Baigęs mokymo programą, mokiniai gebės:

  1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
  2. Parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminiams gaminti.
  3. Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.
  4. Gaminti kvietinės duonos gaminius.
  5. Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius.
  6. Gaminti mielinės tešlos gaminius.
  7. Gaminti paprastuosius pyrago gaminius.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.

Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.

Tipinės darbo priemonės: įvairūs mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, maisto gaminimo įrankiai, technologijos kortelės, valymo priemonės ir kt.

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, sveikos mitybos reikalavimais.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas: P21101316 
Suteikiama kvalifikacija: Duonos ir pyrago gaminių kepėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis:II
Lietuvos kvalifikacijų lygis: II
Programos trukmė: 0,8 metai
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: įgytas pradinis išsilavinimas