PRIĖMIMAS Į PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS

Įgijai arba turi nebaigtą vidurinį išsilavinimą?

Kviečiame mokytis pagal šias profesinio mokymo modulines programas ir įgyti profesinę kvalifikaciją:

AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKAS (mokymosi trukmė 1,5 metų)

ELEKTRIKAS (mokymosi trukmė 1 metai)

PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS (mokymosi trukmė 1,5 metų)

SUVIRINTOJAS ( mokymosi trukmė 1 metai)

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS (mokymosi trukmė 1 metai)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖJAS (mokymosi trukmė 1 metai)

 VIRĖJAS ( mokymosi trukmė 1 metai)

Puiki galimybė derinti mokslą ir darbą arba mokytis pameistrystės mokymosi forma.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami per http://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. 8 683 78 599, 8 683 80 853, 8 608 30 545 ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas:

 • Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti;
 • Asmeniui, tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją, ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • Asmeniui, baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (arba) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

 •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
 •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
 •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

 • Pagrindiniai 2022 m. priėmimo terminai:
  I.PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):
  • 2022 m. birželio 1 d. - 2022 rugpjūčio 5 d. 
  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 birželio 7 d. - rugpjūčio 4 d.
  Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022 m. rugpjūčio 12 d. 
  Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022 m. rugpjūčio 16 d. - 2022 rugpjūčio 18 d. iki 14.00 val. 
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
  II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 23 d.
  Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 22 d.
                  Testų, jei taikomi, laikymas.
  • 2022 m. rugpjūčio 26 d.
                  Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31 d.
  Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
  III. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
  2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Mokymo įstaigai pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: (8 683) 78 599, (8 683) 80 853, (8 608) 30 545.