PIRMINIS IR TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

KVIEČIAME MOKYTIS!!!

2023 M. VASAROS PRIĖMIMAS

Kviečiame mokytis pagal šias profesinio mokymo programas ir įgyti profesinę kvalifikaciją:

PLASTIKŲ LIEJIMO MAŠINŲ DERINTOJAS
MECHATRONIKAS
ELEKTRIKAS
SUVIRINTOJAS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PADĖJĖAS
MAKETUOTOJAS
APSKAITININKAS
VIRĖJAS

Puiki galimybė derinti mokymąsi ir darbą arba mokytis pameistrystės mokymosi forma.

Dokumentai priimami  nuo 2023-06-01

LAMA BPO sistemoje http://profesinis.lamabpo.lt

Turi klausimų? Kreipkis tel. 8 683 78 599, (8 386) 32 069 ir el. p. priemimas2023@vpm.lt

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Tęstinis profesinis mokymas skirtas ne pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas asmenims, turintiems kvalifikaciją ir įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Laikoma, kad asmuo įgijo pirmąją kvalifikaciją, jeigu jis įgijo kvalifikaciją:

  •  turėdamas tik pradinį ar pagrindinį išsilavinimą;
  •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu;
  •  kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamasis (arba nenutraukęs mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu;
  •  kartu su viduriniu išsilavinimu;
  •  turėdamas tik vidurinį išsilavinimą.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

PAGRINDINIAI 2023 M. PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-06-01
iki 2023-08-07
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2023-06-01
iki 2023-08-02
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-08-11
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-08-14 iki 2023-08-17

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas nuo 2023-08-21
iki 2023-08-27
Testų, jei taikomi, laikymas nuo 2022-08-21
iki 2023-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-08-29
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose nuo 2023-08-30
– 2023-08-31 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka 2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Mokymo sutartį galite sudaryti elektronine forma (pasinaudokite el. bankininkyste, mobiliu ar kvalifikuotu parašu) arba tiesiogiai nuvykę į mokymo įstaigą.

Mokymo įstaigai pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2023-06-01 215 kab. II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00 
Kontaktai: tel. 8 683 78 599, (8 386) 32 069, el. p. priemimas2023@vpm.lt